PANORAMA

ZAMĚŘENÍ PRVKU
Odhalte krajinu v okolí – vrcholy, města, obce, přírodní i historické zajímavosti.
Zajedeme na místo, vyfotíme, pomocí aplikace zaěříme vrcholy a v počítači zaneseme do fotografie vše potřebné.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Výška – 1 m
Tisk – dibondová deska o tloušťce 3 mm
Materiál – modřínový konstrukční hranol BSH 90 x 90 mm, opatřen ochranným nátěrem
Montáž – pomocí betonové lože o hloubce min. 600 mm

Prvky vyrábíme u nás v dílně. Ilustrace i fotografie jsou chráněny autorskými právy.