MĚŘIDLO

ZAMĚŘENÍ PRVKU
Porovnejte svou výšku se zvířátky žijící v lese.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Výška – 2 m
Šířka – 0,8 m
Tisk na 3 mm dibondovou desku
Materiál – modřínový konstrukční hranol BSH 90 x 90 mm, opatřen ochranným nátěrem
Montáž – pomocí betonové lože o hloubce min. 600 mm

Prvky vyrábíme u nás v dílně. Ilustrace jsou chráněny autorskými právy.