PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA

ZAMĚŘENÍ PRVKU
Jaký vliv mají bylinky na lidský organismus, kde rostou a která jejich část má léčivé účinky? Pomocí otočných kostek můžete na základě ilustrace danou bylinku uhádnout.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Výška – 2 m
Rozměry grafické části – 1 x 1 m
Otočné kostky o rozměrech 150 x 130 mm
Tisk – technologie přímého tisku na dřevo
Materiál – modřínový konstrukční hranol BSH 90 x 90 mm, opatřen ochranným nátěrem
Montáž – pomocí betonové lože o hloubce min. 600 mm

Prvky vyrábíme u nás v dílně. Ilustrace jsou chráněny autorskými právy.